COVID-19 informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

The COVID-19 pandemic has had a severe impact on maternity services and breastfeeding support as a result of fear of infection, initial confusion and clinical and economic constraints on healthcare systems.

Mother breastfeeding newborn

Opretholdelse af amning i en tid med covid-19: En opfordring til handling

Covid-19 har en betydelig indvirkning på den kliniske praksis på barsels- og neonatalafdelingerne i forhold til den støtte, gravide kvinder og mødre ydes til amningen. Konsekvensen er afbrudte ammeforløb og et hidtil uset fald i ammefrekvenserne.

Mere end halvdelen af sundhedspersonalet på barsels- og neonatalafdelingen rapporterer om reelle ændringer i klinisk praksis. Sundhedsvæsenet er ligeledes under stort pres, og antallet af medarbejdere, der kan støtte, falder. Det betyder, at nybagte mødre mangler den støtte, de har brug for i de første kritiske dage til at få opbygget en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt, hvilket kan føre til potentielle problemer med amningen i hjemmet og med for tidlig fravænning.

Som global fortaler for amning og brystmælk som ernæring har vi samlet evidens fra en omfattende litteraturgennemgang og vidnesbyrd fra klinikere over hele verden, der viste det samme resultat som undersøgelser besvaret af mødre, om den skjulte, men enorme indvirkning, som covid-19 har på amning. Vi vil gerne samarbejde med sundhedspersonale om at gøre en yderligere indsats for fortsat at tale mor og barns sag, støtte dem i at træffe informerede beslutninger og gøre mødre i stand til at etablere en tilstrækkelig mælkeproduktion fra det øjeblik, deres barn fødes og i hele den første, kritiske periode. På den måde kan vi alle gøre noget for at forhindre covid-19's langsigtede kliniske og økonomiske indvirkning på amning.


Klik her for at downloade vores hvidbog om covid-19's indvirkning på amning

 

På grund af markante ændringer i den måde, der nu tages hånd om amningen på, er der risiko for "langvarig træghed", og det vil være vanskeligt at rette op på hospitalets praksis i forhold til at fremme amning. Dette vil være skadeligt, ikke kun for spædbarnets sundhed, men også for den generelle offentlige sundhedssituation.

RICCARDO DAVANZO, NEONATOLOGIST AT INSTITUTE FOR MATERNAL AND CHILD HEALTH, TRIESTE, ITALY

COVID-19 har understreget vigtigheden af at støtte mødre og give dem evidensbaseret information og vejledning om amning og om hvem, de skal henvende sig til før, under og efter fødslen.

REBECCA POWELL, ASSISTANT PROFESSOR DIVISION OF INFECTIOUS DISEASES, ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI, NEW YORK, USA

Ingen af mælkeprøverne fra mødre, der var inficeret med covid-19, testede positivt for aktivt virus, og tilstedeværelsen af viralt RNA er sjælden. Data indikerer, at overførsel fra moderen til spædbarnet via brystmælk er usandsynlig.

LARS BODE, PROFESSOR OF PEDIATRICS AND DIRECTOR OF THE MOTHER-MILK-INFANT CENTER OF RESEARCH EXCELLENCE (MOMI CORE), UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO, USA

I vores undersøgelse bemærkede vi, at indtrængen af viralt RNA i mælken kan være forbigående og kun forekommer sjældent i meget korte perioder. Selvom vi har påvist viralt RNA i brystmælk, betyder dette ikke, at det smitter. Jeg er heller ikke bekendt med nogen publikation, hvor aktivt virus i brystmælk er blevet bekræftet.

Janis Müller, PhD Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Centre, Germany