Opretholdelse af amning i en tid med covid-19: En opfordring til handling

Indtil videre har covid-19 vist sig at have en betydelig indvirkning på den kliniske praksis på fødeafdelingen, rådgivning om mælkeproduktion samt støttetiltag. Mere end halvdelen af sundhedspersonalet på barselsafdelingen og neonatalafdelingen har rapporteret om vigtige ændringer i klinisk praksis.

mother in a hijab holding her wrapped up newborn baby-female Dr by her side touching the baby's head

Sundhedsvæsenet er under betydeligt pres, og det støttende personale reduceres, hvor jordemødre og ammerådgivere påvirkes mest af disse nedskæringer.

Nybagte mødre mangler derfor vigtig støtte til amning af deres spædbørn i de første kritiske dage eller til at få igangsat og opbygget en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt, hvis spædbarnet ikke kan die. Derudover er covid-19 skyld i, at ammende mødre er ramt af signifikant stress på grund af flere forskellige faktorer.

En opfordring til handling: Foranstaltninger, som sundhedspersonalet kan træffe for at beskytte og fremme amningen under covid-19 og derefter

Sørge for, at mor og barn bliver sammen 

En vigtig måde, hvorpå sundhedspersonale kan støtte mødre, er at sikre, at hud mod hud-kontakt etableres så tidligt som muligt. Ideelt set bør barnet lægges til brystet inden for den første time efter fødslen. Denne anbefaling afspejler de seneste retningslinjer fra CDC1°og American Academy of Pediatrics (AAP),2 som anbefaler, at alle mødre ‒ også dem med covid-19 ‒ bør blive sammen med deres børn (ideelt i samme værelse) med passende forholdsregler for at minimere risikoen for infektion (ansigtsbeskyttelse, håndvask osv.).

Sikre størst mulig støtte i den kritiske periode efter fødslen 

De første timer og dage efter fødslen er helt afgørende for at opnå en vellykket amning.3, 4 Det er vigtigt at give mødre passende støtte og rådgivning i denne periode for at hjælpe dem med at igangsætte og vedligeholde en tilstrækkelig mælkeproduktion.

Igangsætte mælkeproduktionen med pumper, hvis det er nødvendigt 

Mange mødre holder op med at amme, fordi de føler, at deres mælkeproduktion er utilstrækkelig.5, 6 Det er nyttigt at identificere kvinder, der kan have gavn af tidlig brug af pumpen, for at igangsætte og opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion rettidigt

Ved udskrivelse fra hospitalet

Sundhedspersonalet bør tale med mødrene om vigtigheden af regelmæssig, hyppig amning derhjemme i de første to uger efter fødslen, så de forstår vigtigheden af at opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt. Hvis direkte amning ikke er effektivt eller ikke er muligt i disse første dage, er det nødvendigt at bruge en dobbeltbrystpumpe af hospitalskvalitet for at sikre korrekt igangsætning, opbygning og vedligeholdelse af tilstrækkelige mælkemængder.7

Overgangen fra hospitalspleje til pleje i hjemmet 

Dette kan omfatte vejledning og rådgivning om fortsat amning, løbende rådgivning og information om tilgængelige ressourcer. I den tidligere beskrevne FMR Global Health-forskningsundersøgelse af personalet på barselsafdelinger og på neonatalafdelinger identificerede begge grupper virtuel opfølgning og information om forholdsregler, der kan træffes for at reducere infektionsrisikoen, som vigtige elementer i at støtte mødre i amningen i hjemmet.8 En sådan støtte kan antage forskellige former, herunder:

 • Yde virtuel støtte til ethvert problem eller rådgive om amning
 • Rådgive om forholdsregler, der kan træffes for at minimere risikoen for infektion
 • Give anbefalinger til støttenetværk bestående af familie eller venner
 • Opmuntre mødre til at amme og/eller pumpe ud derhjemme.

I FMR Global Health-rapporten°om opretholdelse af amning i en tid med covid-19: En opfordring til handling8 39 % af personalet på barselsafdelinger og næsten halvdelen (47 %) af personalet på neonatalafdelinger rapporterede om ændringer i den støtte, mødrene fik ved udskrivelsen. Begge grupper rapporterede især, at en større andel ammende mødre fik udleveret personlige brystpumper, og at personalet på barselsafdelingen udleverede flere lejepumper af hospitalskvalitet som følge af pandemien. Det vil være en fordel at sikre, at kvinder, der har brug for at pumpe ud i de første dage, ved, hvordan de får en brystpumpe af hospitalskvalitet, når de er kommet hjem.7


Konklusion 

Det er tydeligt, at covid-19-pandemien har haft en markant indvirkning på barsels- og ammepraksis. Efterhånden som pandemien skrider frem, har vi opnået en større forståelse af manglen på risiko for overførsel af infektion fra mødre til deres spædbørn via brystmælk.9 Evidensen viste også brystmælkens beskyttende værdi mod virusset, idet der blev påvist neutraliserende antistoffer i mælken fra tidligere inficerede kvinder.10, 14 Det anerkendes derfor i vid udstrækning, at amning bør fremmes og støttes, selv hos kvinder, der er smittet med covid-19. Sundhedspersonalet kan yde værdifuld vejledning og støtte og derved hjælpe mødre med at få amningen til at lykkes på trods af de udfordringer, som pandemien og infektionsforanstaltningerne giver. Under moderens hospitalsophold skal mødre og børn holdes sammen og støttes for at igangsætte mælkeproduktionen på passende vis. På grund af den kortere varighed af mødres ophold under covid-19-pandemien er det yderst vigtigt, at samfundsbaseret støtte og pumpeteknologi af hospitalskvalitet ordineres efter behov og bliver indikationer i kliniske retningslinjer.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne og materialerne på dette websted udgør ikke og har ikke til hensigt at udgøre juridisk rådgivning; i stedet er alle tilgængelige oplysninger på dette websted kun til generelle oplysningsformål. Oplysningerne på dette websted er muligvis ikke de nyeste oplysninger. Medela forbeholder sig ret til at supplere dette websted til enhver tid eller til at ændre eller slette oplysninger eller materiale på dette websted.

Dette websted indeholder links til andre tredjepartswebsteder. Sådanne links er kun venligt stillet til rådighed for læseren, brugeren eller browseren; Medela anbefaler eller siger ikke god for indholdet på tredjepartswebstederne.

Oplysningerne og materialerne på dette websted stilles til rådighed "som de er og forefindes"; vi garanterer ikke for, at indholdet er fejlfrit. Selvom vi har forsøgt at sikre, at oplysningerne og materialerne på dette websted er nøjagtige og fyldestgørende, garanterer vi ikke, at de oplysninger og materialer, der er indeholdt i eller linket til fra dette websted, er nøjagtige, fuldstændige, tilstrækkelige eller aktuelle.

Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med handlinger, der er foretaget eller ikke er foretaget på baggrund af indholdet på dette websted. Din brug af indhold, der er indeholdt i eller linket til fra dette websted, sker udelukkende på dit eget ansvar. Medela påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller tillid til indholdet på dette websted.

Kildehenvisninger
 1. CDC. 18 Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Breastfeeding and Caring for Newborns; 2021 [cited 2021 Jul 6]. Tilgængelig fra: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html#mothers-suspected?
 2. Wykoff AS. Rooming-in, with precautions, now OK in revised AAP newborn guidance. AAP News. 2020; July 22:1–3.
 3. Nilsson IMS et al. Focused breastfeeding counselling improves short- and long-term success in an early-discharge setting: A cluster-randomized study. Matern Child Nutr. 2017; 13(4).
 4. Widström A-M et al. Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. Acta Paediatr. 2019; 108(7):1192–1204.
 5. Brown CRL et al. Factors influencing the reasons why mothers stop breastfeeding. CJPH. 2014; 105(3):e179-85.
 6. Wagner EA et al. Breastfeeding concerns at 3 and 7 days postpartum and feeding status at 2 months. Pediatrics. 2013; 132(4):e865-75.
 7. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.
 8. FMR Global Health. Understanding the impact of COVID-19 on hospital maternity and breastfeeding practices; 2020.
 9. Cheema R et al. Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic. J Perinatol. 2020; doi: 10.1055/s-0040-1714277.
 10. Pace RM et al. Characterization of SARS-CoV-2 RNA, antibodies, and neutralizing capacity in milk produced by women with COVID-19. mBio. 2021; 12(1).
 11. Dong Y et al. Antibodies in the breast milk of a maternal woman with COVID-19. Emerging Microbes & Infections. 2020; 26(6):1–12.
 12. Fox A et al. Robust and Specific Secretory IgA Against SARS-CoV-2 Detected in Human Milk. iScience. 2020; 23(11):101735.
 13. van Keulen BJ et al. Breastmilk; a source of SARS-CoV-2 specific IgA antibodies [published online ahead of print, 21 Aug 2020]. SSRN Electron J [Internet]; Tilgængelig fra: https://ssrn.com/abstract=3633123.
 14. Juncker HG et al. Antibodies Against SARS-CoV-2 in Human Milk: Milk Conversion Rates in the Netherlands. J Hum Lact. 2021:8903344211018185.