Ofte stillede spørgsmål om covid-19 og indvirkningen på graviditet og foster

Medela videregiver oplysninger til sundhedspersonale og mødre i usikre tider. Vi har samlet de ofte stillede spørgsmål om covid-19, graviditet og barnet. Medela giver svar baseret på de seneste oplysninger og forskning fra sundhedsmyndigheder såsom WHO og CDC.

pregnant woman with her hands gently supporting her pregnant tummy

Bliver gravide kvinder lettere syge med covid-19?

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists anfører, at gravide kvinder ikke synes at være mere udsatte for konsekvenserne af en infektion med covid-19 end befolkningen generelt. Gravide kvinder oplever forandringer i kroppen, som kan øge risikoen for visse infektioner. Det er velkendt, at kvinder med virus fra samme familie som covid-19 og andre virusinfektioner i luftvejene, såsom influenza, har en højere risiko for at udvikle svær sygdom. Derfor siger CDC, at det altid er vigtigt for gravide kvinder at beskytte sig mod sygdomme.

Kan covid-19 påvirke fosteret under graviditeten? 

På nuværende tidspunkt er der stadig ikke tilstrækkelig evidens til at kunne fastslå, om en gravid kvinde med covid-19 kan overføre virus til sit barn under graviditeten eller ved fødslen. WHO arbejder på at øge sin viden om og forståelse af overførsel af covid-19.

Der er rapporteret et fåtal af problemer forbundet med graviditet eller fødsel (f.eks. for tidlig fødsel) hos mødre, som er testet positive for covid-19 under deres graviditet. Forskningsresultaterne viser imidlertid, at gravide og nygravide kvinder, som får covid-19, har større risiko for at blive indlagt på intensivafdelingen eller have behov for respiratorisk støtte sammenlignet med ikke-gravide kvinder i den fødedygtige alder.  

Vil babyen være immun, når moderen havde covid-19, mens hun var gravid? 

Der er på nuværende tidspunkt begrænset forskning, der tyder på, at beskyttende antistoffer kan overføres via moderkagen under graviditeten, hvis moderen har covid-19.

Hvad sker der, når en kvinde med covid-19 føder? 

Ifølge den nye vejledning fra AAP af 22. juli 2020 vedrørende adskillelse af mødre og spædbørn er det muligt for mødre med formodet eller bekræftet covid-19 at dele stue med deres nyfødte, når der tages forholdsregler for at beskytte spædbørnene mod infektiøse sekreter fra moderens luftveje.

Hvis der, som oplyst af CDC, er behov for længerevarende, midlertidig separation, primært fordi moderen selv har brug for lægehjælp, anbefales det at give barnet udpumpet brystmælk. Hvis det er muligt, skal der stilles en brystpumpe til rådighed for moderen, som kun hun bruger. Hvis det ikke er muligt at give en mor, der er testet positiv for covid-19, en privat brystpumpe, kan moderen bruge en brystpumpe til flere brugere. Der skal udvises særlig omhu ved rengøring og desinfektion af brystpumpen, før den anvendes af en anden mor.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne og materialerne på dette websted udgør ikke og har ikke til hensigt at udgøre juridisk rådgivning; i stedet er alle tilgængelige oplysninger på dette websted kun til generelle oplysningsformål. Oplysningerne på dette websted er muligvis ikke de nyeste oplysninger. Medela forbeholder sig ret til at supplere dette websted til enhver tid eller til at ændre eller slette oplysninger eller materiale på dette websted.

Dette websted indeholder links til andre tredjepartswebsteder. Sådanne links er kun venligt stillet til rådighed for læseren, brugeren eller browseren; Medela anbefaler eller siger ikke god for indholdet på tredjepartswebstederne.

Oplysningerne og materialerne på dette websted stilles til rådighed "som de er og forefindes"; vi garanterer ikke for, at indholdet er fejlfrit. Selvom vi har forsøgt at sikre, at oplysningerne og materialerne på dette websted er nøjagtige og fyldestgørende, garanterer vi ikke, at de oplysninger og materialer, der er indeholdt i eller linket til fra dette websted, er nøjagtige, fuldstændige, tilstrækkelige eller aktuelle.

Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med handlinger, der er foretaget eller ikke er foretaget på baggrund af indholdet på dette websted. Din brug af indhold, der er indeholdt i eller linket til fra dette websted, sker udelukkende på dit eget ansvar. Medela påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller tillid til indholdet på dette websted.