Ressourcer til en vellykket overgang fra hospital til hjem

Sundhedspersonalet spiller en specifik og vigtig rolle i forhold til at støtte mødre og spædbørn i at amme. Passende evidensbaseret information og støtte samt den rigtige pumpeteknologi, når det er relevant, gør det muligt for mødre at gøre overgangen fra hospitalet til hjemmet problemfri og kan gøre en stor forskel i mælkedannelsen.

Vi stræber efter at styrke sundhedspersonalet og mødrene gennem viden – især i tider som disse. I dette afsnit finder du vores nyeste undervisningsmateriale om mælkeproduktion og amning under covid-19 for at støtte sundhedspersonale og mødre og sikre en vellykket overgang fra hospitalet til hjemmet.

Ammehjælp, fra hospitalet til hjemmet

Nogle mødre finder amningen let og ukompliceret, mens det for andre kan være mere udfordrende. For at kunne vælge den rigtige pumpeteknologi, der understøtter amningen, er det vigtigt ikke kun at tage højde for moderens specifikke mælkeproduktionsbehov, men også i hvilket stadie af mælkeproduktionen, hun befinder sig. 

Download infografikken om valg af den rigtige teknologi til at understøtte en vellykket overgang fra hospital til hjem

Donna Geddes, professor i mælkeproduktion hos mennesker ved University of Western Australia, Perth Selve fødslen kan være overvældende og i endnu højere grad under covid-19. Et kortere hospitalsophold efter fødslen betyder, at eventuelle problemer med mælkeproduktionen først viser sig i hjemmet. Alle sundhedsfaglige grupper skal samarbejde for at hjælpe mødre med at etablere en tilstrækkelig mælkeproduktion fra dag ét.

Styrkning af mødre med en videoserie om støtte af mælkeproduktionen

Covid-19 har haft og fortsætter med at have en betydelig indvirkning på barselssystemet. Sundhedspersonale på barselsafdelinger og neonatalafdelinger har rapporteret om store ændringer i klinisk praksis og et fald i antallet af jordemødre og personale, som kan hjælpe med amningen. Konsultationer før fødslen afkortes, der opfordres til tidligere udskrivelser fra hospitalet, og hjemmebesøg efter fødslen ses langt sjældnere og efterlader derved et potentielt hul i den information, kvinder i øjeblikket kan få om amning og mælkeproduktion.

Denne serie af videoer om mælkeproduktion er udviklet til at styrke sundhedspersonalet, gravide kvinder og nybagte mødre ved at oplyse dem om, forberede dem på og vejlede dem i de hyppigst forekommende ammeproblemer i de første dage og uger. Vi håber, at vi ved at videregive sjove, informative og evidensbaserede oplysninger kan støtte nybagte mødre, så de får vellykkede ammeforløb, en tilstrækkelig mælkeproduktion og mulighed for at danne grundlaget for selvsikker amning på lang sigt.

Klik her for at henvise mødre til tips og råd fra en ammerådgiver, der kan hjælpe dem med at amme derhjemme

Information om covid-19 og amning til mødre

For at give mødre og kommende mødre de nyeste og mest troværdige oplysninger om covid-19 og amning samt brystmælk, sikkerhed og sundhed har Medela udarbejdet relaterede artikler om dette emne og en række svar på spørgsmål, som forældre måske stiller. Disse svar er indsamlet fra pålidelige kilder for at give dig nyttige oplysninger, og vi opdaterer dem, efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige.

Klik her for at besøge siden

Ann Yates, ledende rådgiver til jordemødre i International Confederation of Midwives (ICM), Regentessekwartier, South Holland Province, Holland Under covid-19 blev mange nybagte mødre sendt hjem fra hospitalet inden for få timer efter fødslen uden den nødvendige støtte fra den kommunale sundhedspleje til igangsætning af amningen. Vanskeligheder med at få hjælp kan medføre stor stress for nybagte mødre og hurtigt føre til, at mange fravænner barnet hurtigt.
A call to action Læs mere At-risk conditions for initiation Læs mere