Evidens om covid-19's indvirkning på amning

Opretholdelse af amning i en tid med covid-19: En opfordring til handling

Indtil videre har covid-19 vist sig at have en betydelig indvirkning på den kliniske praksis på fødeafdelingen, rådgivning om mælkeproduktion samt støttetiltag. Mere end halvdelen af sundhedspersonalet på barselsafdelingen og neonatalafdelingen har rapporteret om vigtige ændringer i klinisk praksis. Sundhedsvæsenet er også under betydeligt pres, og det støttende personale reduceres, hvor jordemødre og ammerådgivere påvirkes mest af disse nedskæringer. Nybagte mødre mangler derfor vigtig støtte i de første kritiske dage til at amme deres spædbørn eller, hvis spædbarnet ikke kan die, til at igangsætte og opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt. Derudover er covid-19 skyld i, at ammende mødre er ramt af signifikant stress på grund af flere forskellige faktorer.

På trods af at mødre i begyndelsen har intentioner om at amme, har covid-19 haft en betydelig negativ indvirkning på varigheden og frekvensen af amning, efterhånden som reduceret adgang til hjælp på barselsgangen er blevet normen.

Klik her for at downloade hvidbogen fra FMR-forskningen

Janis Müller, Ph.d. Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Centre, Tyskland I vores undersøgelse bemærkede vi, at indtrængen af viralt RNA i mælken kan være forbigående og kun forekommer sjældent i meget korte perioder. Selvom vi har påvist viralt RNA i brystmælk, betyder dette ikke, at det smitter. Jeg er heller ikke bekendt med nogen publikation, hvor aktivt virus i brystmælk er blevet bekræftet.

Brystmælk, covid-19 og amning – En videnskabelig litteraturgennemgang af covid-19 og amning til dato

Efterhånden som pandemien udviklede sig, blev der stillet mange spørgsmål i forhold til smitteveje og infektionsmåder, med særlig interesse for mor-barn-dyaden samt status for amning og brystmælk. Selvom fordelene ved brystmælk og amning for moderen og spædbarnet er veldokumenterede, herskede der i de tidlige stadier af pandemien usikkerhed om hospitalers praksis og anbefalinger vedrørende covid-19 og amning. Det, der imidlertid stod klart, var behovet for evidensbaserede anbefalinger vedrørende smitteoverførsel, samtidig med at der blev taget højde for værdien af amning. Sådanne anbefalinger ville gøre det muligt for nybagte mødre og deres børn fortsat at nyde godt af fordelene ved amning og brugen af brystmælk i denne tid med covid-19.

Klik her for at downloade en omfattende og opdateret litteraturgennemgang af den videnskabelige evidens til dato af Leon Mitoulas, Nania Schärer-Hernandez og Severine Liabat (Front. Pediatr. 20. november 2020)

Klik her for at downloade et resumé af litteraturgennemgangen

 

Lars Bode, professor i pædiatri og direktør for Mother-Milk-Infant Center of Research Excellence (MOMI CORE), University of California, San Diego, USA Ingen af mælkeprøverne fra mødre, der var inficeret med covid-19, testede positivt for aktivt virus, og tilstedeværelsen af viralt RNA er sjælden. Data indikerer, at overførsel fra moderen til spædbarnet via brystmælk er usandsynlig.

Videnskabelige rundbordssamtaler iværksat for at forstå og handle på indvirkningen af covid-19 på den kliniske praksis på barselsafdelingen og støtte til amning

Globale rundbordssamtaler
Tysk rundbordssamtale

Medela var vært for en række virtuelle rundbordssamtaler med førende forskere for at forstå indvirkningen af covid-19 på amning på globalt og lokalt plan og for at dele deres tanker om aktuelle ændringer i den kliniske praksis i barselsplejen og støtten til amning.

Ni eksperter inden for amning, mælkeproduktion, immunologi og virologi, herunder Lars BodeRiccardo DavanzoDonna GeddesJanis MüllerHans van GoudoeverRebecca PowellVirginie Rigourd, Diane Spatz og Ann Yates, delte deres ekspertobservationer, forskning og anbefalinger for at støtte ammende mødre og klinikere under pandemien. De vigtigste resultater inkluderede, at tilstedeværelsen af SARS-CoV-2-RNA er sjælden i brystmælk, og at langt størstedelen af mødrene har en stærk antistofrespons på SARS-CoV-2 i deres brystmælk, når de er inficerede eller er kommet sig. Alle eksperter er bekymrede over ændringerne i klinisk praksis og har understreget vigtigheden af at give mødre evidensbaseret information og vejledning og støtte til amning, da der er en kritisk periode, hvori en effektiv mælkeproduktion kan etableres.

Under en rundbordssamtale i Tyskland, der inkluderede Silke Mader, Aleyd von Gartzen, Ursula Felderhoff-Müser, Monika Berns, Vera Hesels, prof. Dr. Med. Michael Abou-Dakn, Thomas Kühn, Johannes Middelanis, drøftede eksperterne indvirkningen af covid-19 på amning i Tyskland og konkluderede, at amning bør fremmes især i tiden med covid-19, at adskillelse af mor og barn bør undgås, og at forældre skal informeres tidligt om amning og om passende hygiejneforanstaltninger.

Medelas webinarserie 2020/21 om mælkeproduktion og amning under covid-19

Da coronavirussen pludselig spredte sig over hele kloden, spredtes unøjagtige og udokumenterede oplysninger også, hvilket førte til stor usikkerhed hos mødre og sundhedspersonale. Covid-19-situationen har desuden medført ændringer i den kliniske praksis på barselsafdelingen: kortere hospitalsophold efter fødslen, mulig adskillelse af moder og barn og øget pres på sundhedspersonalet. Alle disse faktorer kan påvirke en hensigtsmæssig igangsætning af moderens ammeforløb samt varigheden af amningen. For at videregive de seneste oplysninger og forskningsresultater om amning, brystmælk, sikkerhed og sundhed hos gravide, ammende mødre og deres børn under covid-19 har vi udarbejdet en række skræddersyede webinarer.                                

Brystmælk – en kilde til antistoffer mod SARS-CoV-2
Prof. Dr. J. (Hans) B. van Goudoever, dr.med., ph.d.

Bevis på en stærk og specifik antistofrespons mod SARS-CoV-2 i brystmælk
Assisterende professor Rebecca Powell, ph.d.

Brug af covid-19-pandemien som en mulighed for at italesætte brugen af brystmælk og amning som livreddende medicinske interventioner
Diane L. Spatz ph.d., RN-BC, FAAN.

Covid-19-pandemiens indvirkning på brugen af brystmælk og amning på neonatalafdelingen
Prof. Jae Kim MD, ph.d.

Beskyttelse af moderens mælkeproduktion under covid-19-pandemien
Diane L. Spatz ph.d., RN-BC, FAAN

Covid-19 i brystmælk: Hvad ved vi?
Lars Bode, professor i pædiatri og direktør for forskningscentret Mother-Milk-Infant...

Mitoulas et.al. Amning, brystmælk og covid-19— Hvad siger evidensen?
Leon Mitoulas, ph.d. og Nania Schärer-Hernández, ph.d.

Rebecca Powell, assisterende professor for Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine på Mount Sinai, New York, USA Vi fandt ud af, at langt størstedelen af mødrene har en stærk antistofrespons på SARS-CoV-2 i deres brystmælk, og at denne antistofrespons kan neutralisere virusset. Dette er vigtigt for mødre og sundhedspersonale at forstå, og det viser værdien af amning.
At-risk conditions for initiation Læs mere Breastfeeding education material Læs mere