At bygge bro: Standardisering af den logistiske proces for brystmælk på neonatalafdelingen

Medela forstår vanskelighederne ved at give brystmælk på neonatalafdelingen: Når mælken er klar til at blive givet til spædbarnet, har den gennemgået en række procedurer og processer, der har negativ betydning for både mængden og kvaliteten af mælken. Tilførsel af brystmælk i en form, der er så tæt som muligt på friskudpumpet mælk, udgør derfor en betydelig logistisk udfordring.

Når et spædbarn ikke kan ammes, må neonatalafdelingen sikre, at der er etableret logistiske processer, der kan

  • tilvejebringe tilstrækkelig brystmælk
  • af den højest mulige kvalitet
  • med det formål at opnå amning inden udskrivningen

Det kræver stor omhu at sikre, at hygiejniske rutiner samt registrering, mærkning og korrekte opbevaringsprocedurer følges af alle, der håndterer mælken. For at støtte inddragelsen af familien er det vigtigt, at forældrene også modtager undervisning i hospitalets procedurer og retningslinjer, så de kan følge dem, hver gang de håndterer mælk på hospitalet eller derhjemme. Nedenstående grafik beskriver de komplekse trin i brystmælkens logistiske vej. Mælken udsættes måske for forskellige temperaturer, opbevares i forskellige tidsrum og gives i henhold til forskellige ernæringsmæssige behov. Det er tydeligt, at der er behov for logistisk håndtering af brystmælken, og at procedurerne, så vidt muligt, bør standardiseres.