Oversigt: Medelas løsninger til neonatalafdelingen

Medela forstår vanskelighederne ved at give brystmælk på neonatalafdelingen. Moderen kan opleve udfordringer i forhold til at opnå en tilstrækkelig mælkeproduktion, og de for tidligt fødte børn kan have problemer med at indtage mælken. Desuden er der hygiejniske og logistiske problemer forbundet med disse udfordringer.

Videnskabelig forskning

Det er Medelas mål at opnå fremragende resultater inden for videnskabelig forskning – en tilgang, der har gjort Medela i stand til at udvikle teknologier til avanceret udpumpning fra brystet og madning med brystmælk, også under svære situationer såsom ved for tidlige fødsler. Medela samarbejder med erfarne sundhedsfaglige personer og opsøger samarbejde med universiteter, hospitaler og forskningsinstitutioner i hele verden.

Produkter

Medelas kernekompetence er at hjælpe mødre med at pumpe mælk ud. Det omfatter omhyggelig og hygiejnisk indsamling af brystmælk i BPA-frie beholdere. Nemme løsninger til mærkning, opbevaring, transport, opvarmning og optøning, der alle bidrager til sikker håndtering af den dyrebare brystmælk. Og for at sikre, at spædbørn får gavn af brystmælken, har Medela udviklet en række innovative produkter til forskellige madningssituationer.

Uddannelse til personale på neonatalafdelinger

Hos Medela er forskning og uddannelse tæt forbundne. Medela sætter klinikere og undervisere i forbindelse med hinanden på måder, der medfører faglig vækst, videnudveksling og interaktion med det bredere videnskabelige samfund.