Brystmælks sikkerhed og infektionskontrol på neonatalafdelinger

Brystmælk har stærke antimikrobielle egenskaber, der bidrager til at modvirke vækst af mikroorganismer. Brystmælkens unikke sammensætning medfører imidlertid en række komplekse problemstillinger, der udsætter den for en kontamineringsrisiko, når den opsamles, opbevares og håndteres på neonatalafdelingen. Selvom fordelene ved brystmælk langt opvejer denne infektionsrisiko, er det afgørende, at brystmælkens vej til barnet optimeres af hensyn til sikkerhed og infektionskontrol. Medela bestræber sig på at stille viden og produkter til rådighed, der forbedrer brystmælkens vej på neonatalafdelingen. Medela støtter neonatalafdelingens personale med evidensbaserede løsninger i forbindelse med sikker og hygiejnisk håndtering af brystmælk.

Glødende tilhængere af brystmælk

Medela mor, der holder sit spædbarn

Både videnskaben og behandlere er enige om, at brystmælk er den bedste næringskilde i forhold til spædbørns vækst og udvikling, og amning er den naturligste og sikreste måde at give det på. Læs mere …