At bygge bro: Sikker og hygiejnisk håndtering af brystmælk

Når amning ikke er muligt, skal neonatalafdelingen sikre, at brystmælk udgør en minimal fare for spædbarnet og har en maksimal kvalitet.

Alle processer, hvor brystmælk indgår, skal derfor

• minimere muligheden for kontaminering
• fremme sikker opsamling og rengøring
• bevare de biologisk aktive komponenters integritet
• nedsætte risikoen for overførsel af sygdom
• udnytte den tilgængelige volumen så effektivt som muligt
• minimere risikoen for forveksling

Medela har samme mål. Ved hjælp af forskningsbaserede og procesoptimerede innovationer samt videnskabelige oversigtsartikler og resumeer af de nyeste forsøg støtter Medela personalet på neonatalafdelinger og patienter i at foretage kvalificerede valg.

Forebyggelse af kontaminering, sikring af infektionskontrol og maksimering af brystmælkens ernæringsmæssige og beskyttende komponenter er kritiske elementer på neonatalafdelingen. Forkert håndtering kan medføre reduceret mælkekvalitet, dårlig hygiejne eller forvekslinger. Hvis der konstateres hygiejneproblemer, vil moderens dyrebare mælk sandsynligvis skulle kasseres. I værste fald kan hygiejneproblemer gå ubemærket hen og udsætte spædbarnet for fare.

Kildehenvisninger

Gransden, W.R., Webster, M., French, G.L., & Phillips, I. An outbreak of Serratia marcescens transmitted by contaminated breast pumps in a special care baby unit. J Hosp Infect 7, 149-154 (1986).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

Donowitz, L.G., Marsik, F.J., Fisher, K.A., & Wenzel, R.P. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 3, 716-720 (1981).