Uddannelse på neonatalafdelingen

Medela arbejder sammen med eksperter i hele verden på at overvinde og fjerne barriererne for brug af brystmælk og amning på neonatalafdelingen. Udover at yde direkte støtte til forskellige forskningsprojekter opsummerer Medela den eksisterende viden og spreder den gennem forskellige materialer, kanaler og begivenheder.

"Videnskabelige oversigtsartikler"

Medela har foretaget en omfattende gennemgang af den publicerede litteratur. De deraf følgende oversigtsartikler fremhæver opdaterede og evidensbaserede

  • metoder til at støtte madning med brystmælk og amning på neonatalafdelinger.
  • procedurer til støtte for udvikling og standardisering af logistiske processer for håndtering af brystmælk på neonatalafdelingerne.
  • tiltag til at støtte den sikre og hygiejniske håndtering af brystmælk på neonatalafdelingerne.

Bestil nu (NY): Downloadformular

Forsøgsresumeer

Forsøgsresumeerne sætter specifikke proces- og produktinnovationer i en videnskabelig og klinisk kontekst. Ved at opsummere, analysere og forklare klinisk forskning er de med til at tilpasse forventningerne i forbindelse med implementering af en ny procedure eller teknologi.

Flere oplysninger om forsøgsresumeer findes i downloadcentret

Brochurer til neonatalafdelinger

Disse brochurer giver en oversigt over Medelas løsninger til neonatalafdelinger og har til hensigt at støtte personalet på neonatalafdelingerne med

  • optimale evidensbaserede løsninger til den enkelte situation og i takt med, at barnets evne til at indtage føde udvikles.
  • en oversigt over evidensbaserede logistiske procedurer for håndtering af brystmælk på neonatalafdelinger og over, hvordan Medelas løsninger kan understøtte og bidrage til standardisering af brystmælkens vej til barnet.
  • evidensbaserede løsninger i forbindelse med sikker og hygiejnisk håndtering af brystmælk.

Infografik

Teaser Hvor ligger grænserne for hvad der er normalt i forhold til amning

Infografik giver læserne mulighed for at få et hurtigt overblik over de væsentligste oplysninger ved at forklare komplekse begreber ved hjælp af grafik. Visuelle repræsentationer af datasæt og oplysende materialer er en hurtig metode, når målgrupper på alle niveauer skal lære om emner såsom amningsadfærd.

Flere oplysninger om infografikker findes i downloadcentret

Plakater og dvd'er

Medela støtter talrige forskningsprojekter. Plakater og dvd'er fremhæver de vigtigste resultater fra disse projekter, herunder videnskaben bag spædbarnets sugeteknik og udsugning af brystmælk.

Flere oplysninger om plakater og dvd'er findes i downloadcentret

Vidensdelingsarrangementer for neonatalafdelinger

Medela arrangerer en række konferencer om forskellige emner vedrørende brystmælk og for tidligt fødte spædbørn, enten som regionale engangsarrangementer eller som led i nationale konferencer.

Medelas vigtigste begivenhed er den årlige konference "International Breastfeeding and Lactation Symposium". I forbindelse med konferencen stiller Medela viden direkte til rådighed for behandlere, herunder læger og sygeplejersker på neonatalafdelinger. Konferencen er en platform, hvor internationalt anerkendte forskere kan fremlægge deres nyeste forskningsresultater på tre nøgleområder:

  • de nyeste anbefalinger for forskningsbaseret praksis
  • brystmælkens unikke bestanddele
  • værdien af brystmælk på neonatalafdelingen

Klik her for flere oplysninger om vidensdelingsarrangementer for neonatalafdelinger.