Madningsløsningen Calmita

Calmita er beregnet til at støtte udviklingen af neonatal oral madning. Det er en innovativ, forskningsbaseret madningsløsning til hospitalsbrug, der gør det muligt for både for tidligt fødte og fuldbårne spædbørn at optræne og gøre brug af deres individuelle og naturlige dieadfærd. "Ved at lade børn gøre brug af en naturlig madningsadfærd støtter, beskytter og forbedrer Calmita ammeprocessen på hospitalet, og desuden forkortes indlæggelsestiden," fortæller professor Karen Simmer.

Forskningsbaseret madningsløsning til hospitalsbrug

Forskning fra King Edward Memorial Hospital og University of Western Australia danner grundlaget for udviklingen af en helt ny og unik madningsløsning til hospitalsbrug, der hjælper for tidligt fødte eller svage spædbørn med at lære at die.

Med den indbyggede, vakuumstyrede ventil kan spædbarnet selv bestemme, hvornår det vil drikke, og hvornår det vil holde pause. Mælken flyder først, når det vakuum, spædbarnet skaber, når en bestemt tærskelværdi. Nyfødte skaber deres egen sugerytme og fjerner dermed effektivt præcis den mængde mælk i det tempo, der er rigtigt for dem.

Spædbarn, der mades med Medela Calmita-flaskesut

Fordele ved Calmita

Calmitas vakuumstyrede ventil giver mulighed for naturlig dieadfærd ved at lade den nyfødte selv styre mælkeflowet.

På mange neonatalafdelinger betragtes vellykket og fuldstændig oral fødeindtagelse som et af de vigtigste udskrivelseskriterier. Brug af Calmita reducerer længden af hospitalsopholdet betydeligt, fordi den gør spædbarnet i stand til at opfylde udskrivelseskriterierne hurtigere.

Calmita findes i to udgaver, hvor den vakuumstyrede ventils tærskelværdier er forskellige: Calmita Starter (hvid, lav tærskelværdi) og Calmita Advanced (gul, moderat tærskelværdi).

Calmita er et engangsprodukt, som ikke skal rengøres før første anvendelse. Den leveres pakket enkeltvis i Ready-to-Use tilstand.

Nyere forskning med hospitalsindlagte for tidligt fødte børn, som blev madet med Calmita frem for en konventionel flaskesut, har vist følgende fordele:

  • Tidligere udskrivning (Simmer, K., m.fl., i trykken)
  • Naturlig dieadfærd (Geddes, D.T., m.fl., ISRHML Conference (2012)
  • Højere ammerate på hospitalet (Simmer, K., m.fl., i trykken)
  • Understøtter og værner om amning
Downloads & Links
Relaterede videoer
Related videos

Calmitas tekniske egenskaber

Kildehenvisninger

Simmer, K., Kok, C., Nancarrow, K., Hepworth, A.R., & Geddes, D.T. Novel feeding system to promote establishment of breastfeeds after preterm birth: A randomised controlled trial [poster]. 17th Annual Congress Perinatal Society of Australia and New Zealand, 14–17 April 2013, Adelaide, Australia (2013).

Geddes, D.T., Nancarrow, K., Kok, C.H., Hepworth, A., & Simmer, K. Investigation of milk removal from the breast and a novel teat in preterm infants [poster]. 16th International Society for Research on Human Milk and Lactation Conference, 27 September – 1 October 2012, Trieste, Italy (2012).