Ammeplan

De fleste kvinder træffer deres beslutning om at amme enten før graviditeten eller i første trimester. Det er derfor vigtigt med en tidlig samtale med en læge eller sundhedsfaglig person for at hjælpe moderen med at nå sine mål for amningen. Meninger og praksis hos obstetrisk og pædiatrisk sundhedspersonale har konsekvent været forbundet med amningsresultaterne. Moderen bør opmuntres til at drøfte sine ammemål med en sundhedsfaglig person og til at lægge en ammeplan samt en fødselsplan inden fødslen.

Sygehistorie og brystundersøgelse

Under graviditetsundersøgelserne hos en fødselslæge eller anden relevant sundhedsperson bør kvindens sygehistorie noteres med henblik på fremtidig amning. Den bør være komplet og dække tidligere sygdomme, medicin, kost og andre relevante spørgsmål. Alle sygdomme, lægemidler eller tidligere brystoperationer, der kan gribe ind i amningen, bør drøftes. Derudover bør tidligere ammeoplevelser og potentielle forhindringer for amning drøftes. Der kan udføres en objektiv undersøgelse af brysterne og brystvorterne samt brysternes symmetri ved det tidlige graviditetsbesøg for at sikre, at moderen er opmærksom på de potentielle ammeproblemer, der eventuelt kan opstå.

Undervisning i amning

Både sygehistorien og undersøgelsen af brysterne kan anvendes til at oplyse kvinden om hendes bryster, eventuelle anatomiske forhold, der kan påvirke amningen, og eventuelle kostmæssige eller lægemiddelrelaterede forhold, der skal tages hensyn til. Samtalen kan desuden anvendes til at gøre moderen tryg i forhold til amning og tilskynde til evidensbaserede ammestrategier efter fødslen. Det inkluderer opfordring til at amme tidligt og hyppigt, undgå tilskud samt eventuelle problemer, der kan opstå på hospitalet.

Andre emner kan også drøftes, som for eksempel ammerutiner, når moderen er kommet hjem fra hospitalet, praktiske tips om amning og opbevaring af brystmælk, tilbagevenden til arbejdet og valg af brystpumpe. Det er også vigtigt at oplyse de nære familiemedlemmer. Studier har vist, at kvinder med familiemedlemmer og sundhedspersoner, der støtter op omkring amningen, har større sandsynlighed for at amme og opnå deres mål med hensyn til amning.

Kildehenvisninger

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding handbook for physicians 2006).

Lawrence, R.A. & Lawrence, R.M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Odom, E. C., Li, R., Scanlon, K. S., Perrine, C. G. & Grummer-Strawn, L. (2014). Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(8), 1203–1207.

Ramakrishnan, R., Oberg, C. N. & Kirby, R. S. (2014). The association between maternal perception of obstetric and pediatric care providers’ attitudes and exclusive breastfeeding outcomes. Journal of Human Lactation, 30(1), 80-87.

Perrine, C. G., Scanlon, K. S., Li, R., Odom, E. & Grummer-Strawn, L. M. (2012). Baby-friendly hospital practices and meeting exclusive breastfeeding intention. Pediatrics, 130(1), 54-60.