Effektiv igangsætning – Kvalitetsforbedring af mælkeproduktion på neonatalafdelingen, fase 1

Selvom amning er naturligt, er teknikken en indlært færdighed, og det kan tage tid og kræve tålmodighed for nye mødre og deres børn at mestre den. Efterhånden som de øver sig, vil amningen blive lettere og mere behagelig.

Effektiv igangsætning – Kvalitetsforbedring af mælkeproduktion på neonatalafdelingen, fase 1

Igangsætning af amningen og brystmælkproduktion

Når forældrene gives videnskabelige og faktuelle oplysninger om værdien af egen mors mælk (EMM), kan mødrene træffe informerede og vidende valg om mælkeproduktion.1-3

Tidlig, hyppig og effektiv pumpning er afgørende. Brystmælkmængderne skal overvåges for at spore resultaterne af interventioner i klinisk praksis.3,4

Forskning har vist, at mødre, som opnår daglige volumener på mindst 500 ml inden dag 14, har markant højere ammefrekvens ved udskrivelse.3

Nylig forskning tyder på, at der et forhold mellem dosis og virkning mellem mængden af EMM, som for tidligt fødte spædbørn får, og risikoen for klinisk morbiditet.5 Derfor opnås den bedste beskyttelse, når sårbare spædbørn får højde doser af egen mors mælk i lange perioder.

Healthcare professional informs mother about the importance of own mothers milk

Informeret valg – Effektive interventioner til igangsætning

Det begynder alt sammen med et informeret valg, hvilket betyder, at alle familier bør have udleveret informativ, effektiv og sammenhængende oplysninger om fordelene ved amning og ved at give deres barn egen mors mælk.

Læs mere

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

Tid til første pumpning – Effektive første interventioner

Når spædbarnet ikke kan die effektivt, har pumpning inden for 3 timer efter fødslen vist sig at have en betydelig indvirkning på den fremtidige mælkeproduktion, spædbarnets madning og de efterfølgende sundhedsresultater.

Læs mere

Woman using breast pump and looking at her newborn child

Hyppige pumpning – Effektive interventioner til igangsætning

Bryststimulering i form af hyppig udpumpning af brystmælk er en evidensbaseret mælkeproduktionsintervention på neonatalafdelinger, som hjælper mødrene med at igangsætte og opbygge tilstrækkelige mælkemængder på sigt.

Læs mere

 

Critical time period of time to milk coming 72 hours after birth.

Tid til mælken løber til – Effektive igangsætningsresultater

Til tid til mælken løber til er en indikator for, at interventionerne virker og støtter effektiv igangsætning. Når det sker inden for 72 timer efter fødslen, er det en vigtig indikator for tilstrækkelig mælkemængde efter fire uger. Der er en korrelation mellem forsinkelse i, at mælken løber til, og klinisk betydningsfulde negative mælkeproduktionsresultater.

Læs mere

Graph showing critical window to build milk supply

Opnåelse af volumen – Effektive igangsætningsresultater

Opnåelse af volumen er en indikator for, at interventionerne virker og understøtter effektiv igangsætning. Mødre, som producerer mindre end 500 ml/dag på dag 14, har sandsynligvis en mindre end tilstrækkelig mælkeproduktion på lang sigt.

Læs mere

 

A newborn baby is fed own mothers milk with the help of a feeding tool.

Dosis af egen mors mælk (EMM) – Effektive igangsætningsresultater

Dosis af egen mors mælk er den ultimative indikator for, at interventionerne virker og understøtter effektiv igangsætning. Høje doser af og langvarig eksponering for EMM i kritiske perioder er billige forebyggelsestiltag, som giver bedre helbred hos alle spædbørn på neonatalafdelinger.

Læs mere

Kildehenvisninger

1. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at Neonatal Intensive Care Unit discharge for Very Low Birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141.

4. Hoban R et al. Proactive Lactation Care is Associated With Improved Outcomes in a Referral NICU. J Hum Lact. 2021:890334421993467.

5. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.