Værktøjer til forbedring af kvaliteten af mælkeproduktion på neonatalafdelingen

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Sådan fungeret værktøjssættet

Medela er kendt for at støtte omfattende anvendt og klinisk forskning for at skabe evidensbaserede produkter af høj kvalitet. Det gør vi for at støtte patientnært sundhedspersonale i deres daglige arbejde for at fremme, beskytte og støtte ammepleje og madning af spædbørn på neonatalafdelinger og i barselsomsorg. Ved at fremme forskning, observere naturlig adfærd og lytte til vores kunder forvandler vi VIDENSKAB til OMSORG og fremmer således sundheden i generationer.

Derfor har vi udviklet dette gratis værktøjssæt til kvalitetsforbedring på neonatalafdelinger som en forlængelse af vores forpligtelse til at hjælpe sundhedspersonale, mødre og børn verden over. Vi ønsker at støtte sundhedspersonalet på alle måder ved at:

  • Fremlægge en trinvis proces til implementering af kvalitetsforbedring og praksisændringer
  • Tilvejebringe evidensbaseret praksis og viden fra eksperter
  • Give mulighed for at støtte mødre i at opnå deres mål om effektiv igangsætning for at opbygge og opretholde mælkeproduktionen og sikre høje doser af og lang eksponering for egen mors mælk (EMM) til deres sårbare spædbørn