Dataindsamlingsværktøj til mælkeproduktion og EMM – Værktøjer til kvalitetsforbedring på neonatalafdelinger

Indsamling af relevante data på en enkel og standardiseret måde hjælper med til at skabe et mere tydeligt billede af, hvor mange spædbørn på neonatalafdelingen der får egen mors mælk (EMM) i de mængder, de har behov for i kritiske perioder. Analyse af disse data vil afspejle niveauet af ammepleje.

Cake chart in data collection tool of own mothers milk

Medelas dataindsamlingsværktøj til forbedring af kvaliteten af mælkeproduktion på neonatalafdelinger

Dataindsamlingsværktøjet er en webbaseret applikation, som er designet til at forenkle og standardisere indsamling og analyse af data i forbindelse med Medelas initiativ til kvalitetsforbedring af mælkeproduktion på neonatalafdelingen.

Medela har skabt et frit tilgængeligt, enkelt og effektivt værktøj, som kan hjælpe med:

 • Indsamling af data om understøttende amningspraksis og madning af spædbørn med deres egen mors mælk (EMM)
 • Analyse af praksis for at fastlægge effektive interventioner og områder med plads til forbedring
 • Generering af rapporter, som måler:
  • Andelen af mødre, hvis mælk løber til inden for 72 timer
  • De gennemsnitlige daglige mælkemængder på dag 14
  • Andelen af spædbørn, som får 100 % EMM i de første 14 dage af deres liv
  • Andelen af spædbørn, som får over 50 ml/kg/dag EMM i de første 14 dage af deres liv

Besøg dataindsamlingsværktøjet for at gå i gang med at indsamle data.

Egenskaber

 • Differentierede rapporter giver analyser af bestemte demografiske oplysninger, for eksempel svangerskab, fødselsvægt, fødselsmetode
 • Sikker og i overensstemmelse med reglerne – Systemet er online, men alle funktioner foregår offline, og data lagres lokalt (der er ingen interaktion med eksterne systemer).

Værktøjet har følgende overordnede elementer:

 • brugerregistrering
 • patientregistrering
 • data om:
  • pumpning
  • praksis til støtte af amning
  • madning af spædbørn
  • ammefrekvens
 • mulighed for at danne en oversigt over flere patienter
Choices in data collection tool