Brystmælkberegner: Redder liv – sparer penge

Red liv, og spar penge med egen mors mælk
Beregner af økonomisk værdi af EMM

Vil du reducere hospitalets morbiditeter og tilknyttede behandlingsomkostninger?

Medela: Amning for sundhedspersonale

EMM er en intervention med stor virkning og lave omkostninger, som reducerer morbiditet
hos spædbørn med meget lav fødselsvægt (< 1.500 g) på
neonatal intensivafdeling (neonatalafdeling).1-5

Det er vigtigt at øge EMM-indtag på neonatalafdelingen for at
forbedre helbredsresultater hos spædbørn med meget lav fødselsvægt
og sænke sundhedsomkostningerne.1-5

Preterm infants fed OMM are less likely to develop:

Download NICU Scorecard

© Rush Mothers' Milk Club, 2019; alle rettigheder forbeholdes

Sundhedsøkonomiske modeller giver bedste estimater baseret på den tilgængelige litteratur. Medela giver ingen garantier om reduktion af incidens eller omkostningsbesparelser, som genereres af denne model.

Kildehenvisninger
  1. Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 107(4):271-276.

  2. Patel AL et al. J Perinatol. 2013; 33(7):514-519.

  3. Patel AL et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol Ed. 2017; 102 (3):F256-F261.

  4. Patra K et al. Neonatology. 2017; 112(4),330-336.

  5. Meier P et al. J Pediatr. 2017; 180: 15-21.