Overgang til madning ved brystet – Kvalitetsforbedring af mælkeproduktionen på neonatalafdelingen, fase 2

Passende evidensbaseret praksis til understøttelse af amning førte til højere ammefrekvens og bedre langsigtede resultater for spædbørnssundhed.

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

 

Understøttende praksis, som for eksempel oral terapi, hud mod hud-pleje og ikke-næringsgivende sutning (NNS), er afgørende for spædbarnets udvikling og forhold til sine forældre.

Forskning har vist, at disse praksisser understøtter mælkemængder hos moderen og spædbarnets overgang fra sondeernæring til madning ved brystet, hvilket fører til højere ammefrekvenser og bedre helbred på længere sigt.1-3

Two nurses are performing oral therapy with enteral feeding on a NICU baby

Oral terapi med egen mors mælk (EMM) – Interventioner for overgang til madning ved brystet

Påføring af colostrum/EMM på indersiden af kinden hos spædbørn på neonatalafdelingen som oral pleje anses for at være immunterapi. Denne orale terapi motiverer mødre på neonatalafdelingen til at gå i gang med at pumpe tidligt og hyppigt, og det styrker forældrene i deres forhold til deres spædbørn.

Læs mere

 

Woman with a headscarf has a newborn on her chest which is fed enterally

Hud mod hud-pleje – Interventioner for overgang til madning ved brystet

Hud mod hud-pleje understøtter overgangen til amning ved at give adgang til og tidlige muligheder for ikke-næringsgivende og næringsgivende sutning (NS) ved brystet. Hud mod hud-pleje på neonatalafdelingen styrker ammeresultaterne og forbedrer desuden tilknytning og forældrenes selvtillid

Læs mere

NICU baby being made familiar with feeding at breast

Overgang til direkte madning – Interventioner for overgang til madning ved brystet

Efterhånden som spædbarnet modnes, hjælper stimuli opnået under interventioner med NNS med at få fat i brystet og suge mælk ud, så moderen kan skifte fra NNS til næringsgivende ammesessioner.

Læs mere

 

Mother kissing baby on the hand

Ammefrekvenser – Resultater for overgang til madning ved brystet

Ammefrekvenser på neonatalafdelingen hjælper med at give et mere tydeligt billede af, hvor mange spædbørn på neonatalafdelingen der får EMM i de mængder, de har behov for, og er en indikator for ammeplejen under hospitalsopholdet.

Læs mere

Kildehenvisninger

1 Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

2 Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

3 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.