Undervisningsmateriale

Vi stræber efter at bidrage med viden til sundhedspersonale og mødre – så de fortsat kan levere den fantastiske brystmælk. På denne side finder du vores nyeste undervisningsmateriale til download.

Besøg vores neonatal- og forsknings afsnit for yderligere oplysninger om vores løsninger til intensiv neonatalpleje samt vores forskningsaktiviteter.

E-bog om den utrolige forskning i brystmælk

Medela Amazing Breast Milk e-book promotion

Amning er noget helt specielt, smukt og praktisk – præcis ligesom vores gratis e-bog. Den interaktive, digitale vejledning fører mødre gennem hvert eneste af de vigtigste trin i udviklingen af deres produktion af brystmælk.

Læs den nu

Hvad er "normalt" i forhold til amning?

What is-normal in breastfeeding

Gennem sit arbejde har dr. Jacqueline Kent, der er ammeekspert ved University of Western Australia, redefineret grænserne for "normal" amning. Der er mange former for "normal", når man taler om eksklusiv amning. Det afhænger af, hvor lang tid et barn ammes, hvor længe hver amning tager, og hvor meget mælk barnet indtager ved hver amning. Spædbørn er lige så forskellige som voksne. Når spædbørn vokser, fra de er 1 til 3 måneder gamle, spiser de færre gange men hurtigere og mere. Det er dog interessant, at den mængde, de indtager, forbliver uforandret i op til seks måneder. Et af de vigtigste resultater af denne forskning er påvirkningen af moderen – ved at kigge nærmere på ammemønstre kan man forsikre forældre om, at deres amning er normal, så selvtilliden hos ammende mødre opretholdes eller forbedres.

Download infografik pdf, 60 KB

Hvad gør brystmælk så fantastisk?

What makes breast milk so amazing

Brystmælk er en unik og fascinerende levende væske. Brystet er det organ, der producerer brystmælk, hvilket det gør med de rigtige næringsstoffer i den rette mængde, der svarer til barnets behov. Brystmælk indeholder også stamceller og immunfaktorer og ændrer endda smag, alt efter hvad moderen spiser! Brystmælk er specielt udformet til spædbørn. For eksempel indeholder brystmælk omkring 4 % fedt, mens sælers og hvalers mælk indeholder omkring 50 % fedt for at imødekomme de artsspecifikke behov.

Hjernen er kroppens fedeste organ! Spædbarnets hjerne næsten fordobles i løbet af de første seks måneder, hvilket gør de unikke komponenter i brystmælk, især fedt, så vigtige for en optimal udvikling af hjernen. Der er bogstaveligt talt tusindvis af forskellige ingredienser i brystmælk, hvoraf langt de fleste ikke kan genskabes i et laboratorie. Forskere opdager løbende nye komponenter, hvilket gør dette til en spændende forskningsrejse, som Medela er stolt af at være en del af.

Download infografik pdf, 186 KB

Igangsættelse af mælkeproduktion

Initiat milk production

Alle mødre oplever den samme ammeproces for at opnå en passende mælkeproduktion, hvad enten de føder for tidligt eller til termin. Denne mælkeproduktionsproces kan beskrives som et kontinuerligt forløb i fire faser:

  • Udvikling – udvikling af brystvæv
  • Igangsættelse – igangsættelse af mælkeproduktionen
  • Opbygning – opbygning af mælkeproduktionen
  • Opretholdelse – opretholdelse af mælkeproduktionen

Da faserne er tydeligt forbundne, er det vigtigt at komme godt fra start, da det har en betydelig indvirkning på den langsigtede mælkeproduktion.

Download infografik pdf, 106 KB

Optimal tømning af brystet

Optimising milk removal

Det at opnå en passende mælkeproduktion kræver, at moderen udvikler, igangsætter, opbygger og opretholder amningen. Hvis moderen er afhængig af en pumpe, er optimal tømning af brystet ved brug af en pumpe af afgørende betydning.

Efter igangsættelsen, når mælken er "løbet til", er det særdeles fordelagtigt at anvende 2-Phase Expression-teknologi og dobbeltpumpning, hvis der anvendes en brystpumpe til at understøtte opbygningen og opretholdelsen af ammefaserne. Infografikken forklarer årsagerne hertil og kommer med tips og tricks til at hjælpe mødre med at opnå et behageligt og effektivt pumpeforløb.

Download infografik pdf, 70 KB

Får mit barn brystmælk nok?

Is my baby getting enough breast milk?

Det er ret almindeligt, at mødre spekulerer på, om deres baby rent faktisk drikker nok mælk ved brystet. I en verden, hvor alting måles, kan det være stressende ikke at kunne se, hvor meget mælk barnet drikker. Faktisk er disse bekymringer om mælkeforsyningen en hyppigt nævnt grund til at stoppe med at amme i løbet af de første måneder.

Vi har lavet en simpel infografik, som kan udleveres til gravide og mødre i de første dage, og som viser de tre enkle måder at se, om deres baby får nok mælk på: vægt, bleer og adfærd. Infografikken fremhæver også måder at øge mælketilførslen på, hvis der er tegn på, at moderen ikke har nok mælk.

Download infografik pdf, 87 KB

Brysttragtstørrelser

Picture of breastshield fitting factsheet

En passende brysttragt er ikke kun vigtig for komforten men øger også pumpeeffektiviteten. En brysttragt, der er for stor eller for lille, kan reducere mængden af udpumpet mælk og forårsage ubehag. Derfor er det en god idé at måle brystvortens diameter, inden man vælger den rette størrelse brysttragt til pumpning. Det er vigtigt at kontrollere brystvortens bevægelser i brysttragten i forbindelse med pumpningen og løbende revurdere pasformen, da bryst- og brystvortestørrelsen kan ændre sig i løbet af pumpeforløbet.

Download infografik pdf, 346 KB

Derfor er valget af brysttragt afgørende for vellykket pumpning

Bryster og brystvorter kan have alle former og størrelser og ændre sig gennem hele ammeperioden. Brysttragten består af to dele: tragtrøret, der afgør brysttragtens størrelse, og tragtåbningen, der følger brystets form. I forbindelse med både amning og pumpning udvides mælkekanalerne, og brystvorten vokser midlertidigt i størrelse. Det betyder, at brysttragten altid skal være lidt større end brystvorten. Det er også meget vigtigt, at pumpningen føles behagelig. Faktorer såsom brysttragtens størrelse, brystvortens bevægelser i forbindelse med pumpningen, brystpumpens vakuumstyrke og kropsholdningen kan have indflydelse på komforten. Bedre komfort bidrager til optimeret pumpning.

Download infografik pdf, 331 KB

Mælkeflow og sammenpresning af mælkekanaler

Hvad sker der hvis, der kommer et for stort pres på brystet og derved pres på mælkegangene, der ligger lige under hudoverfladen? Når mødre bruger en brysttragt der ikke passer korrekt, kan dette føre til ubehag og nedsat mælkeflow. Hvis mælken ikke kan løbe frit, vil brystet ikke blive dræneret ordentligt og mødre opnår derfor ikke den optimale pumpning. Dette kan potentielt føre til andre udfordringer.

Vi har sammensat en enkel infografik som kan bruges af plejepersonalet og som også kan gives ud til mødre der er brystpumpeafhængige. Infografikken er let at forstå og forklarer tydeligt om brystets anatomi, ændringer i brystet under en nedløbsrefleks og hvorfor det er vigtigt at bruge den rigtige størrelse brysttragt under pumpningen. Denne infografik vil hjælpe moderen til at opnå et godt mælkeflow og undgå ubehag.

Download infografik pdf, 117 KB

Er donorbrystmælk det samme som ens egen brystmælk?

Mother's milk vs donor milk

Når ens egen brystmælk (EBM) ikke er tilgængelig, er pasteuriseret donorbrystmælk (DBM) blevet standardpleje. Selvom EBM og DBM ofte begge kaldes "brystmælk", er der markante forskelle; ikke kun hvad angår bioaktivitet, men også i forhold til sundhed, mælkekirtlens modenhed (brystmælkens sammensætning før termin vs. til termin), ammefaser (colostrum, overgangsperiode eller moden mælk) og forsyningsomkostninger.

EBM bør altid være førstevalget fremfor DBM. Selvom DBM er værdifuld for svækkede spædbørn, da den er bedre end modermælkserstatning, kan den ikke sidestilles med EBM. Man bør prioritere alle bestræbelser på at hjælpe mødre til præmature og svækkede spædbørn med effektivt at igangsætte, opbygge og opretholde deres egen mælkeproduktion.

Download infografik pdf, 2,4 MB

Ammehjælp, fra hospitalet til hjemmet

Breastfeeding support: the right technology

Alle ammende mødre opnår forskellige erfaringer. Nogle mødre finder amningen let og ukompliceret, mens det for andre kan være mere udfordrende. Uanset erfaringen ammer mødrene bedre, hvis de får støtte fra familie, venner og ofte ved hjælp af en god brystpumpe.

Forskellige mødre har forskellige behov, afhængigt af hvilken ammefase de er i. Hvor de manuelle brystpumper er velegnede til mødre, der tilbringer de fleste døgn sammen med deres spædbarn, er dobbelt-elektriske brystpumper af hospitalskvalitet et bedre valg for mødre, der ofte skilles fra barnet af arbejds- eller helbredsmæssige årsager.

Download infografik pdf, 1,1 MB

Værdien af brystmælk på neonatalafdelingen

Value of mother's milk in the NICU

At mødre producerer tilstrækkelige mængder af brystmælk, er af stor værdi, i forhold til at brystmælk reducerer forekomsten, sværhedsgraden samt risikoen for svækkende morbiditeter hos indlagte børn og hos børn født for tidligt. Det er vigtigt, at det gøres i forhold til dosis-respons-begrebet – jo mere mælk, jo større fordel – med en særlig stor indvirkning de første måneder af livet.

Hver dråbe brystmælk tæller hos skrøbelige børn, der er født for tidligt. Den indeholder antimikrobielle, antiinflammatoriske og immunmodulerende faktorer, der kompenserer for mange aspekter af barnets umodne immunsystem gennem forskellige og synergistiske mekanismer. Disse mekanismer omfatter specifikke brystmælkkomponenter, der ikke findes i mælken hos andre pattedyr. Tilsammen resulterer de beskyttende og næringsfulde komponenter i mødres egen brystmælk i en reduceret forekomst og sværhedsgrad af præmaturrelaterede morbiditeter og nedsat risiko for genindlæggelse efter udskrivning fra neonatalafdelingen.

Download infografik pdf, 605 KB

De sundhedsmæssige og økonomiske fordele ved brystmælk for et barn født for tidligt

Brystmælk består af i tusindvis af forskellige komponenter, som beskytter og fremmer den optimale udvikling af spædbarnet. Børn født for tidligt, der er blevet ammet, har væsentligt bedre sundhedsudsigter end børn, der har fået modermælkserstatning. Disse udsigter omfatter en reduktion i risikoen for morbiditeter såsom nekrotiserende enterocolitis, sepsis, vuggedød, otitis media, leukæmi og fedme. Da brystmælk væsentligt sænker antallet af de mest alvorlige komplikationer, forbedres de samlede udsigter på kort og lang sigt. Dette resulterer i sundhedsmæssige og økonomiske fordele for spædbørn og deres familier med hensyn til forbedret livskvalitet, lavere udgifter til pleje for hospitalet og sundhedssystemet samt en højere produktivitet for samfundet som helhed.

Download brochure pdf, 2 MB

Forbedring af brugen af brystmælk på neonatalafdelingen

NICU scorecard

Dette scorecard støtter op om kvalitetsforbedringen ved at give evidensbaserede indikatorer, der tillader selvvurdering af brystmælk- og ammepraksis på neonatalafdelingen.

Sundhedspersonalet kan hurtigt evaluere deres nuværende politikker og praksis. Ved at identificere potentielle mangler og gennemføre kvalitetsforbedringer vil klinikerne være bedre i stand til at yde den højeste standard for støtte til mælkeproduktion og madning til den mest udsatte befolkningsgruppe.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte en Medela undervisningsrepræsentant – din samarbejdspartner for brystmælk og brystmælksproduktion.

Download scorecard-pdf, 169 KB

Løsninger til udvikling af fødeindtagelse til neonatalafdelingen

Medela ser udviklingen i madning som et kontinuum og tilbyder derfor en madningsudviklingsportefølje, der har til formål at yde mælk til indlagte spædbørn – ikke kun på en måde, der er så tæt på amning som muligt, men også på en måde, der understøtter hvert spædbarns madningsevne og modningsproces. Medela hjælper personalet på neonatalafdelingen med altid at finde den optimale løsning vedrørende brystmælk til børn født for tidligt. Denne oversigt over Medelas madningsløsninger til neonatalafdelingen, er en indgangsvinkel til mere detaljerede materialer og initiativer, rettet mod brystmælk og børn født for tidligt der skal ammes.

Download pdf-brochure, 3,7 MB
Download forskningsundersøgelses-pdf, 834 KB

Brystmælks sikkerhed og infektionskontrol på neonatalafdelingen

Videnskabelig oversigtsartikel "sikkerhed og infektionskontrol hos mennesker"

Brystmælk har potente antiinflammatoriske egenskaber, som forhindrer vækst af mikrober. Grundet brystmælks unikke sammensætning opstår der imidlertid en række komplekse problemstillinger, der indebærer en risiko for kontaminering, når den indsamles, opbevares og håndteres på neonatalafdelingen. Selvom fordelene ved brystmælk langt overgår infektionsrisikoen, er det altafgørende, at brystmælkens logistiske vej optimeres med henblik på at garantere sikkerhed og infektionskontrol. Medela stræber efter at levere viden og produkter, der bidrager til at forbedre brystmælkens logistiske vej på neonatalafdelingen. Vi støtter personalet på neonatalafdelingen med evidensbaserede løsninger til sikker og hygiejnisk håndtering af brystmælk.

Download pdf-brochure, 5,3 MB
Download forskningsundersøgelses-pdf, 676 KB

Logistiske løsninger for brystmælk på neonatalafdelingen

Videnskabelig oversigtsartikel "logistik"

Neonatalafdelingen stræber efter at give børn født for tidligt en stor mængde af deres egen mors brystmælk. For at sikre brystmælkens mængde og kvalitet skal neonatalafdelingen optimere hele den logistiske vej. Når et spædbarn ikke ammes, bør det primære formål være at hjælpe det til at opnå fordelene ved brystmælk. Medela har taget højde for de potentielle risici og logistiske udfordringer, som personalet på neonatalafdelingen står over for, og giver dem en oversigt over evidensbaserede logistiske procedurer for håndtering af brystmælk på neonatalafdelingen og over, hvordan Medelas løsninger kan understøtte og bidrage til standardisering af brystmælkens vej til barnet.

Download pdf-brochure, 4,9 MB
Download forskningsundersøgelses-pdf, 895 KB

Det mælkeproducerende brysts anatomi

Da dr. Donna Geddes fra University of Western Australia begyndte af foretage ultralydsscanninger af det mælkeproducerende bryst, begyndte hun at stille spørgsmålstegn ved de anatomiske diagrammer, der optrådte i lærebøgerne. Forskningen fra University of Western Australia førte til banebrydende opdagelser, der forandrede det meste af den tidligere viden om det mælkeproducerende brysts anatomi.

Download pdf-faktablad, 1,1 MB

Forskning er i vores DNA

Research is in Medela's DNA

Medela er en forskningsbaseret virksomhed, der investerer i grundlæggende og sonderende forskning med globale, centrale meningsdannere. Dette giver et videnskabeligt grundlag for produktinnovation og klinisk praksis. Gennem disse aktiviteter puster Medela liv i forskningen.

Vi fremmer langvarige relationer med universiteter, hospitaler og forskningsinstitutioner over hele verden. Disse partnerskaber udgør en model for, hvordan industrien og den videnskabelige verden kan arbejde sammen. Resultaterne af den sonderende forskning genererer viden, der ofte udfordrer grundlæggende principper.

Medelas engagement i forskning, både produkt- og ikke-produktrelateret, er mere end bare en påstand.  Som en ægte forskningsbaseret virksomhed vil Medela fortsætte sin forskningsrejse ind i fremtiden.

Download infografik pdf, 703 KB