Understøttelse af kirurgi med medicinsk teknologi

Medela er tydeligt engageret i at forske i og fremme klinisk praksis med henblik på at bistå kirurger og læger med at opnå gunstige resultater og lette patientens restitution med medicinsk teknologi.

Som førende specialist inden for medicinsk vakuumteknologi tilbyder Medela en række pumper og tilbehør til sugning i forbindelse med operation og til væskedrænage efter operation. Medela udvikler innovative, sikre og pålidelige produkter.

 

Hjerte-lungedrænage

Pleuradrænagebehandling

Patienter, der har fået foretaget kirurgi, har ofte brug for en lang restitutionsperiode. Klinikere er således klar over, at korrekt postoperativ patientpleje er lige så vigtig som selve operationen. Efter hjerte-lungeoperationer anlægges der ofte pleuradræn for at udsuge luft og dræne væsker fra operationsstedet til støtte for den fysiologiske organfunktion.

Thopaz+ gør brug af digital medicinsk teknologi

Med Thopaz+ sætter Medela en ny standard inden for pleuradrænage med hensyn til mobilitet, objektive digitale data og brugervenlighed. Den teknologi, der anvendes i Thopaz+, muliggør aflæsning af datatrends i realtid og lagring af vigtige behandlingsmæssige indikatorer, der er nødvendige i forbindelse med pleuradrænagebehandling, herunder præcise og objektive data om luftlækage, væskevolumen og intrapleuralt tryk. Det betyder, at klinikeren kan tage en beslutning baseret på data og fakta om, hvornår pleuradrænet skal fjernes. Kliniske data demonstrerer, at Thopaz+ strømliner den postoperative patientpleje, hvilket medfører forbedrede resultater og hurtigere patientmobilitet; patienten kan udskrives tidligere, hvilket medfører en reduktion i hospitalsudgifterne.Ref. 5,6,7,10

Kirurgisk sug

Kirurgisk sug

Procedurer, der kræver kirurgisk sug, spænder fra planlagte interventioner såsom almen kirurgi, gastrisk kirurgi, thoraxkirurgi, kejsersnit og forløsning ved brug af vakuum til hjertekirurgi. Endvidere er det ofte nødvendigt i forbindelse med endoskopi samt akutte operationer og procedurer ved ulykker.

I betragtning af rækken af anvendelsesmuligheder har kirurgen behov for alsidige, pålidelige og sikre pumper, der er nemme at bruge. Medela har et sortiment af sugepumper, der er udviklet til at opfylde kravene til kirurgisk sug.

Enheder med højt vakuum og variable flowmuligheder

Medela producerer kirurgiske sugepumper, der leverer højt vakuum. Dominant Flex-pumpen leverer det højeste vakuum (95 kPa) med tre flowhastigheder (60 l/min., 50 l/min. og 40 l/min.) og tilbyder dermed fuld fleksibilitet til en lang række anvendelsesområder. Basic-pumpen leverer et højt vakuum (90 kPa) ved en flowhastighed på 30 l/min.

Væskeopsamlingssystem

Væskeopsamlingssystem

Alle sugepumper fra Medela kan udstyres med egen væskeopsamlingsbeholder og dertilhørende slanger, konnektorer og filtre.

Hygiejniske og omkostningseffektive væskeopsamlingsløsninger

Thopaz+ fås med tre forskellige størrelser engangsbeholdere: 300 ml, 800 ml og 2 l. Beholderens størrelse kan vælges ud fra det forventede drænagevolumen, mens press&shakeTM-teknologi giver mulighed for hygiejnisk og omkostningseffektiv bortskaffelse af beholderen.

Til Dominant Flex, Basic og Vario 18 tilbyder Medela et udvalg af engangs- og flergangsopsamlingssystemer i forskellige størrelser, med det tilhørende ekstraudstyr (slanger og filtre) til opsamling af væske i forbindelse med kirurgisk sug.

Produkter
Kildehenvisninger

[5]                  Cir Esp 2010, 87(6):385-9

[6]                  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

[7]                  Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

[10]                Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15