Respiratorisk pleje

Luftvejssygdomme, luftvejsblokeringer og åndedrætsbesvær er potentielle indikationer for en midlertidig eller permanent trakeostomi hos både spædbørn, børn og voksne. Luftvejssug er eksempelvis nødvendigt for at holde en trakeotomislange og luftvejene frie. Derudover er der også behov for luftvejssug til rensning af luftvejene efter en ulykke eller til patienter med andre respiratoriske problemer.

Luftvejssug

Luftvejssug

Medela konstruerer sine luftvejssugepumper, så de sikrer, at patienternes livskvalitet forbliver så høj som muligt. Medelas pumper opbygger hurtigt vakuum, vejer meget lidt, er bærbare og nemme for patienterne at bruge. Det er især vigtigt for patienter, som er udskrevet fra hospitalet og nu står foran længerevarende pleje i hjemmet. Det kan have en positiv indvirkning på den mentale tilstand at være selvhjulpen, hvilket reducerer behovet for intensiv pleje. Det er desuden let for det respiratoriske medicinske team at forklare om og vedligeholde pumperne.

Hurtig lindring og stille sugning med pumper fra Medela

Medela tilbyder tre sugepumper til luftvejssug. Vario 18 er udviklet til brug på hospitaler og klinikker. De lette og fuldt bærbare Clario-pumper er udviklet specielt til sugning af luftveje i hjemmet. Modellen Clario Toni opfylder de særlige krav til pædiatrisk luftvejssug.

Væskeopsamlingssystem

Væskeopsamlingssystem

Opsamlingsbeholderne skal være praktiske, hygiejniske og brugervenlige med lav risiko for pumpekontaminering.

Hygiejnisk sekretopsamling: Vario 18- og Clario-sugepumper

Medela tilbyder omfattende sekrethåndteringssystemer til Vario 18 og Clario/Clario Toni.

Produkter
Produkter