Vores engagement i amning og målene i WHO’s kodeks

WHO Code banner

Alle børn fortjener den bedste start på livet

Brystmælk er ikke kun nøglen til en god start på livet; den giver også en rigdom af fordele hele livet igennem. Amning er kritisk vigtig i forhold til befolkningens sundhed og er et af de mest effektive præventive sundhedstiltag for børn og mødre, uanset hvor de bor. WHO og UNICEF anbefaler fuldamning, dvs. at børnene kun får brystmælk, i de første seks måneder. Medela støtter fuldt ud denne anbefaling.

I 1981 indførte Verdenssundhedsforsamlingen, som en anbefaling, WHO's internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger. Det kaldes også bare "kodekset" og er en række anbefalinger, der er udviklet for at regulere markedsføringen af modermælkserstatninger, madningsflasker og suttehoveder. Kodekset fremmer sikker og tilstrækkelig ernæring af spædbørn ved at beskytte og fremme amning.

Dybt engageret i amning siden 1961

Siden Medela blev grundlagt i 1961 har støtte til ammende mødre været hjertet i alt, hvad vi foretager os. Vores grundlægger, Olle Larsson, gjorde det til fokuspunktet for Medelas mission, da han formulerede vores forpligtelse til at støtte amning i 1981:

"Vi forpligter os til at være dybt engagerede i at fremme amning som den bedste ernæring for børn og familier. Vi forpligter os desuden på, at vores amningstilbehør og -litteratur aldrig må påvirke mødre til at skifte fra amning til madning med modermælkserstatning. Vores amningstilbehør og -litteratur må ligeledes heller ikke på nogen måde benyttes til at fremme kunstig mælk til børn".

Det samme gælder i dag. Vores omkring 1.800 medarbejdere over hele verden forpligter sig til at overholde vores forpligtelseserklæring: "Vi eksisterer for at bidrage til at fremme sundheden for mor og barn gennem fordelene ved brystmælk", og vores mission og varemærkeløfte "At være verdens førende fortaler og samarbejdspartner for brystmælk".

I overensstemmelse med denne mission benytter vi en holistisk tilgang, hvor formålet er at:

  • Opnå bedre forståelse for mælkedannelse hos mennesker gennem videnskab og forskning
  • Yde bedre støtte til sundhedspersonale over hele verden ved hjælp af uddannelse
  • Støtte mødre i ammeprocessen med uddannelse og serviceydelser
  • Levere de bedste produkter til pumpning og madning med brystmælk

Vi giver mødrene den støtte, de har stærkt brug for

I løbet af de seneste mere end 50 år har vi opnået en indgående indsigt i moderens oplevelser og de praktiske besværligheder og udfordringer, hun står overfor, der kan resultere i et betydeligt fald i amningsfrekvensen tidligt i forløbet. Det er derfor, vi leverer en vifte af løsninger – lige fra produkter og serviceydelser og til at nå ud til mødre tidligt med uddannelse og støtte – til at støtte ubesværet integration af amning i mødrenes livsstil.

Medela har løftet pumpeteknologi helt frem i front. Men vi tilbyder meget mere end brystpumper; vi leverer et komplet supportsystem, inklusive et supplerende ammesystem (SNS Ammesystem), en specialsutteflaske samt vores enterale madningssystem, der hjælper sårbare og syge spædbørn med at indtage brystmælk.

For familier, der er afhængige af brystpumper, er disse produkter en vigtig del af deres amningsplan. I denne sammenhæng er flasker og suttehoveder også en vigtig del af hele systemet.

Derfor vil vi fortsat fuldt ud støtte mødre med en komplet løsning, og vi vil fortsat tilbyde brystmælksutteflasker og suttehoveder i vores udvalg af uundværlige hjælpemidler. Vi er en forskningsbaseret virksomhed, og dermed leverer vi evidensbaseret information om korrekt brug af flasker og suttehoveder, ligesom vi gør det med vores brystpumper og alle vores produkttilbud. Ved at afsætte ressourcer til udvikling af evidensbaserede processer står vi skulder ved skulder med forskere, sundhedspersonale, mødre, familier og plejepersonale rundt omkring i verden, som gør alt, hvad de kan for at hjælpe mødrene med at amme og børnene med at få deres egen mors mælk.

Vores engagement i amning og målene i WHO’s kodeks

Vi er en af en af de største fortalere for amning blandt kommercielle virksomheder, og vi støtter uforbeholdent WHO’s anbefalinger vedrørende amning. Vi støtter også fuldt ud målene i WHO’s kodeks. Vi støtter konstant og resolut mødre, børn og familier i amningsprocessen, og vi afstår klart fra at fremme erstatninger for modermælk.

Nye retningslinjer for markedsføring

Vi har udviklet nye retningslinjer for markedsføring for materialer, der omhandler madning af spædbørn, dvs. flasker og suttehoveder, med henblik på at:

  1. Styrke vores støtte til WHO’s anbefalinger vedrørende amning med et gennemgående og letgenkendeligt ikon med et link til et dedikeret websted, hvor vores kunder kan finde yderligere oplysninger.
  2. Sikre, at madning med flaske ikke idealiseres i noget som helst af det markedsføringsmateriale, der omhandler madningsflasker og suttehoveder. Det betyder, at …
  • vi ikke vil komme med udsagn, der antyder lighed med amning
  • materialer, der handler om sutter og flasker, ikke vil vise spædbørn, der drikker af flasker
  • opbevaringsflasker til mælk vil blive vist i sammenhæng med pumpning.

Se venligst vores detaljerede retningslinjer på vores websted, da de klart og tydeligt afspejler vores forpligtelse og engagement over for ammende mødre og angiver en ramme for vores kommunikationsaktiviteter.

Vi vil fortsætte med at leve op til vores forpligtelseserklæring om at fremme mødres og børns sundhed gennem de livgivende fordele ved brystmælk og at gøre alt, hvad vi kan, for at gøre mødre i stand til at amme deres børn så længe som muligt.

Baar, Schweiz, 26. marts 2020

President og repræsentant for bestyrelsen
Annette Brüls, CEO Medela AG