Innovation hos Medela

For Medela er innovation afgørende for at sikre virksomhedens fremtidige succes. Innovation er resultatet af intensiv grundforskning og evaluering af kundernes behov. I dag skal udviklingsprojekter inden for medicinsk teknologi følge en standardiseret proces med fokus på brugeren.

Thopaz pleuradrænagesystem

Indsamling af fakta gennem akademisk forskning

Medela er en forskningsbaseret virksomhed og har finansieret grundforskning i amning og brystmælk samt innovativ medicinsk vakuumteknologi i næsten 20 år. Med hensyn til forskning i brystmælk og amning har Medela indgået et langvarigt samarbejde med University of Western Australia (UWA) og samarbejder desuden med andre universiteter, hospitaler og forskningsinstitutioner på globalt plan. I forhold til udviklingen af produkter inden for medicinsk vakuumteknologi har Medela etableret et stærkt samarbejde med centrale opinionsdannere og medicinske eksperter på hospitaler verden over.

Inddragelse af kunder i innovationsprocessen

Medela involverer brugerne i innovationsprocessen. Ved at spørge dem om deres behov og erfaringer i forbindelse med Medela-brystpumper og -vakuumteknologi kan vi realisere nye kundefordele. Medelas produktudvikling er styret af kundernes behov.

Tre eksempler fra Medelas innovationsportefølje:

Symphony: brystpumpe til hospitalsbrug

Medela Symphony brystpumpe pumpesæt

Den markante Symphony-brystpumpe med forskningsbaserede pumpeprogrammer blev udviklet på baggrund af grundforskning på University of Western Australia (UWA). Symphony efterligner barnets to naturlige sugemønstre. I forbindelse med amning suger barnet først hurtigt, men blidt, for at stimulere nedløbsrefleksen. Derefter skiftes til en langsommere og dybere rytme. Symphony var den første brystpumpe med denne 2-Phase Expression-teknologi, der kom på markedet og dermed satte en ny standard.

Calma: flaskesut

Medela har udviklet Calma, en specialtilpasset flaskesut til administration af brystmælk. Den anvendte forskning, der førte til denne innovation, er baseret på studier på University of Western Australia (UWA) af suge-, synke- og vejrtrækningsmønstre i forbindelse med amning. Calma lader barnet suge, synke og trække vejret i den naturlige rytme. Barnet skal skabe et vakuum for at sætte gang i mælkeflowet. Calma gør det let at skifte mellem bryst, Calma og tilbage til brystet, da den efterligner de naturlige ammemønstre.

Calma vandt innovationsprisen på messen Kind+Jugend i Köln i 2012.

Thopaz+: digitalt pleuradrænagesystem

Medela Thopaz plus pleuradrænagesystem

Thopaz+ sætter nye standarder inden for behandlings- og pleuradrænagehåndtering. Alle de nødvendige funktioner er indbygget i én kompakt enhed, der er så lille, at den kan bæres af patienten. Denne innovation blev gjort muligt takket være det tætte samarbejde med læger og medicinsk personale.