Vores engagement i amning

Retningslinjer for markedsføring

Hos Medela er vi stolte af at have støttet amning og kvinders mælkeproduktion siden 1960. Brystmælk er ikke kun nøglen til en god start på livet; den giver også en rigdom af fordele hele livet igennem. Det er derfor, Medelas erklærede mål er at fremme sundheden for mor og barn gennem de livgivende fordele ved brystmælk. For at leve op til vores erklærede målsætning, har vi gjort det til vores mål at hjælpe alle mødre med at give deres barn brystmælk, overalt i verden.

For yderligere at bestyrke vores engagement i forhold til WHO-kodeksets målsætninger og for at sikre, at de produkter og serviceydelser, vi tilbyder mødre og spædbørn, altid taler for fordelene ved amning, har vi udviklet nye retningslinjer for markedsføring, der danner en ramme for vores formidlingsaktiviteter:

I tråd med WHO-kodekset vil Medela aldrig støtte, kommercialisere eller reklamere for salg af modermælkserstatning.

Amning er og bliver essentielt for Medela. Gennem vores pumpesortiment, understøttende forbrugsvarer (inklusive madningsprodukter) og tjenesteydelser er det vores mål at hjælpe mødre og spædbørn med at nå deres ammemål og opretholde langtidsamning trods eventuelle perioder, hvor de er adskilt. Derfor tilbyder Medela et komplet sortiment af alternative metoder til madning med brystmælk, herunder flasker og sutter, vores SNS Ammesystem, Special Needs Feeder og kopper.

Alt formidlingsmateriale fra Medela, hvad enten det er skriftligt, auditivt eller visuelt, som handler om madning af spædbørn og er målrettet gravide kvinder og mødre til spædbørn og småbørn, vil indbefatte følgende punkter:

 • Understøttelse af WHO's anbefalinger om amning
 • Bestyrkelse af amningens fordele og overlegenhed i forhold til madning med modermælkserstatning
 • Understregning af Medelas målsætning om, at alle spædbørn får brystmælk så længe som muligt
 • Erkendelse af den virkning, som introduktion af madning med modermælkserstatning kan have på moderens mælkeproduktion

Vi vil levendegøre dette ved at vise følgende på alt materiale, der handler om madning af spædbørn:

 • Et gennemgående og letgenkendeligt ikon 
Who_code_with_text
 • ­Ved siden af dette ikon vil der være et link til et særligt område på vores websted: - www.medela.com/WHO, hvor følgende information findes:
 1. Erklæring om, at Medela støtter WHO's anbefalinger vedrørende amningens varighed – udelukkende amning de første 6 måneder med fortsat amning ved siden af andre fødevarer i 2 år og længere endnu som det bedste valg for spædbørn og deres mødre.
 2. Detaljer om anbefalingerne, der bestyrker brystmælks fordele og overlegenhed i forhold til modermælkserstatning.
 3. Yderligere information om den virkning, som introduktion af madning med modermælkserstatning kan have på moderens mælkeproduktion, og forklaring om, at amningen bør være veletableret, før flaskemadning med brystmælk introduceres.
 4. Undervisningsmateriale, der støtter ammende mødre i at opnå deres ammemål og opretholde langtidsamning.

Der vil ikke være nogen reklamer eller andre former for salgsfremmende tiltag over for den brede befolkning for flasker og sutter på bekostning af amning.
Det betyder, at:

 • Alle relevante materialer vil indeholde ikonet og web-linket som beskrevet i det foregående.
 • Vi idealiserer ikke flaskemadning (ingen brug af udsagn ved siden af flasker såsom: "Gør amning enklere", "Nemmeste måde at made på", "Madning har aldrig været så nemt" osv.).
 • Vi vil ikke fremsætte påstande, der antyder ligheder med amning ("Lige så godt som amning", "Sutter formet præcis som mødres brystvorter", "Tæt på naturlig amning" osv.).
 • Materiale, der handler om sutter og flasker, vil ikke vise spædbørn, der drikker af flasker.
 • Opbevaringsflasker til mælk vil blive vist i sammenhæng med pumpning.

Vi vil ikke, hverken direkte eller indirekte, udlevere produktprøver, der er omfattet af kodekset, til gravide kvinder, mødre eller deres familiemedlemmer. Produktprøver, der er omfattet af kodekset, vil ikke blive udleveret til sundhedspersonale, medmindre det sker med henblik på faglig evaluering eller forskning på institutionsniveau.

Medela vil ikke anvende sundhedssystemers lokaler til fremvisning af produkter, der er omfattet af kodekset.

Medela vil oplyse den institution, som en modtagende sundhedsarbejder er tilknyttet, om ethvert bidrag, der ydes til ham eller på hans vegne til stipendier, studierejser, forskningsbevillinger, deltagelse i faglige konferencer eller lignende, og vil sikre, at tilsvarende oplysninger udleveres af modtageren.

Amning vil fortsætte med at være essentielt for Medela, da det er vores målsætning at hjælpe mødre og spædbørn med deres ammeoplevelse gennem vores pumpesortiment, madningsprodukter, basisvarer og tjenesteydelser.

Hvis du bemærker manglende overholdelse af Medelas retningslinjer for markedsføring, bedes du venligst kontakte os via denne e-mailadresse: marketingguideline@medela.com