Information om behandlingen af dine personoplysninger i kundeanmeldelser samt i spørgsmål og svar

Hos Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG ("Medela" eller "vi/os") er vi glade for at få din feedback på vores produkter og besvarer gerne alle spørgsmål, du måtte have vedrørende dem. Vi er glade for at kunne tilbyde dig tjenester via Bazaarvoice Inc., som tilbyder en enkel måde at gøre dette på. Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Vi ønsker derfor at give dig følgende oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som du giver os, når du bruger vores tjenester.

 1. Den ansvarlige for databehandling og kontaktoplysninger (dataansvarlig)

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Dietersheim
Tyskland
privacy@medela.com

 1. Retsgrundlag og formål med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, som gives frivilligt, og som du til enhver tid kan trække tilbage. Vi behandler dine personoplysninger, så du kan bruge vores tjenester. Før du bruger tjenesterne, bliver du bedt om at angive et brugernavn efter eget valg ("kaldenavn") og din e-mail-adresse, som bruges til at bekræfte din anmeldelse. Selve brugen af tjenesten "Kundeanmeldelser" sker ved at vælge det ønskede antal stjerner i de viste knapper som en samlet bedømmelse samt i forskellige kategorier. Du har også mulighed for at tilføje kommentarer til dine anmeldelser. Afhængigt af produktet kan der blive stillet yderligere valgfri spørgsmål, som du kan vælge at besvare. Du kan bruge vores "Spørgsmål og svar"-service til at stille spørgsmål. Du vil modtage en e-mail, så snart dine spørgsmål er blevet besvaret.

Hvis du bruger vores tjenester, er det muligt, at vi, når du har indsendt din anmeldelse eller dit spørgsmål, kontakter dig via e-mail for at afklare spørgsmål eller tilbyde dig hjælp, hvor det er relevant, f.eks. hvis din bedømmelse/dit spørgsmål tyder på, at du er utilfreds med vores produkter.

Du kan også give os dit samtykke, hvis du i fremtiden ønsker at modtage oplysninger om det brede udvalg af tjenester, produkter, uddannelse og arrangementer, som Medela tilbyder, samt oplysninger om aktuelle emner, der kan interessere dig (digitalt eller med posten). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne kommunikation ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 8. Med hensyn til e-mail-korrespondance fra os kan du afmelde dette ved at klikke på "afmeld"-linket i slutningen af vores e-mail-kommunikation.

For at få dit samtykke bruger vi den såkaldte "double opt-in"-proces, dvs. når du har givet dit samtykke til markedsføringsformål, vil du modtage en bekræftelsesmail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte dit samtykke. Denne dobbelte aktiveringsmetode hjælper os med at sikre, at ejeren af e-mail-kontoen accepterer at modtage kommunikation fra Medela.

De svar, du har givet os i forbindelse med kundeanmeldelsen, kan også blive brugt til statistiske formål, hvor det er nødvendigt. Dine personoplysninger er fuldstændigt anonymiserede til disse formål.

Alle indsamlede personoplysninger vil udelukkende blive brugt til ovennævnte formål. De vil hverken blive behandlet eller analyseret automatisk i forhold til personlige aspekter (profilering).

 1. Typer af personoplysninger:
 • Identifikations- og kontaktoplysninger (herunder brugernavne)
 • Aldersgruppe
 • Køn
 • Oplysninger om børn
 • Oplysninger om graviditet
 • Oplysninger om produktkøb
 • Oplysninger om produktet (f.eks. størrelser, emballage, farve)
 • Anbefaling af produktet
 • Informationskilder
 • Gennemgang af produktet med hensyn til kvalitet, værdi for pengene, bekvemmelighed osv.

De obligatoriske felter, der skal udfyldes ved brug af vores tjenester, er markeret i overensstemmelse hermed (*).

Vores tjenester kan bruges på en sådan måde, at du ikke kan identificeres personligt af andre brugere af vores websted. Du bestemmer selv, om du vil afgive personoplysninger om dig selv, der går ud over de obligatoriske oplysninger. Bemærk, at det er muligt at give oplysninger, når du vælger dit kaldenavn og i fritekstfelterne, der gør, at du kan identificeres personligt. Vi anbefaler, at du beskytter dit privatliv og bruger vores tjenester anonymt uden at afgive personoplysninger. Vi forbeholder os ret til ikke at offentliggøre eller at anonymisere (delvist) anmeldelser eller spørgsmål, der indeholder personoplysninger.

 1. Modtagere eller modtagerkategorier

Til ovenstående formål skal kundeanmeldelser, der offentliggøres på vores websted med dine persondata (hvis de offentliggøres), videregives til forskellige tredjepartsleverandører (apoteker, materialhandler, forhandlere af babyprodukter, andre onlineforhandlere) og Medelas tilknyttede selskaber verden over, som også vil offentliggøre disse anmeldelser på deres websteder.

Til verificering og evaluering af anmeldelser og spørgsmål har Medela ansat en serviceleverandør (Bazaarvoice Inc., et selskab i Delaware 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 USA), som behandler dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Medela har indgået en passende aftale med denne serviceleverandør for at sikre, at dine persondata bliver tilstrækkeligt beskyttet. Serviceleverandøren må ikke videregive dine personoplysninger til uautoriserede tredjeparter eller bruge dine personoplysninger til andre formål end de angivne.

 1. Kilden til dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan også komme fra andre tredjepartsleverandører (apoteker, materialhandler, forhandlere af babyprodukter, andre onlineforhandlere), hvor du har anmeldt vores produkter. For behandling af dine personoplysninger hos disse tredjepartsudbydere henvises til den relevante tredjepartsleverandørs oplysninger om beskyttelse af personoplysninger.

 1. Placering og varighed af opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares på servere i EU. Dine personoplysninger vil blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

 1. Overførsel af data til et retssystem uden for Schweiz/EU/EØS

Bazaarvoice og nogle af Medelas tilknyttede selskaber er hjemmehørende i lande uden for EU/EØS og Schweiz, som ikke tilbyder det samme niveau af databeskyttelse som dit bopælsland. Medela sikrer, at alle nødvendige foranstaltninger træffes for at beskytte dine persondata i overensstemmelse med gældende krav.

Bemærk, at offentliggjorte kundeanmeldelser og spørgsmål, der gør det muligt at identificere dig, er synlige for alle brugere af vores websted over hele verden. I tjenesten "Spørgsmål og svar" kan dine spørgsmål ikke kun besvares af Medela, men også af tilfældige brugere af webstedet.

 1. Dine rettigheder / Kontakt os

Ret til indsigt: Du har ret til at få oplysninger om dine personoplysninger, som indsamles, behandles eller, hvor det er relevant, videregives til tredjemand.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller gjort komplette.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt"): Afhængigt af lovmæssige opbevaringsperioder har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger – for eksempel hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål, de blev indsamlet til.

Ret til begrænsning af databehandling: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, eller nøjagtigheden af dine personoplysninger anfægtes.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få en kopi af personoplysningerne. Du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres til dig eller, hvor det er teknisk muligt, til en anden dataansvarlig efter dit valg.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til bestemte formål eller til at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage.

Bemærk, at din mulighed for at gøre ovennævnte rettigheder gældende i undtagelsestilfælde muligvis ikke kan garanteres på grund af juridiske eller lovgivningsmæssige krav.

Hvis du ønsker at gøre en af ovenstående rettigheder gældende, bedes du sende din anmodning til Medela AG, Data Protection Officer, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Schweiz, eller sende en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige på privacy@medela.com.

For at indgive en officiel klage bedes du kontakte din lokale datatilsynsmyndighed (i Tyskland: Liste over kontaktoplysninger for tilsynsmyndigheder i de tyske delstater / https://www.bfdi.bund.de).