Brugsbetingelser for kundeanmeldelser samt spørgsmål og svar

Hos Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG ("Medela" eller "vi/os") er vi glade for at modtage din feedback på vores produkter og besvarer gerne alle spørgsmål, du måtte have vedrørende dem. Vi er glade for at kunne tilbyde dig tjenester via Bazaarvoice Inc., som tilbyder en enkel måde at gøre dette på. Du kan finde detaljerede oplysninger på den platform, der anvendes, i vores Fortrolighedsoplysninger. Disse brugsbetingelser regulerer brugen af tjenesterne "Kundeanmeldelser" og "Spørgsmål og svar", som vi leverer.

Ansvar for indhold

Medela giver dig de tekniske muligheder for at indsende kundeanmeldelser og stille produktrelaterede spørgsmål ("indhold"). Vi gennemgår ikke dit indhold. Du påtager dig alene ansvaret for dit indhold. Medela forbeholder sig ret til at slette eller afvise at offentliggøre dit indhold i tilfælde af mistanke om overtrædelse af vilkårene for anvendelse eller af andre alvorlige grunde. Der er ingen forpligtelse til at offentliggøre indhold.

Med hensyn til det indhold, du uploader på platformen, garanterer du følgende:

 • Du er den eneste forfatter og indehaver af ophavsretten til indholdet;
 • Du frasiger dig frivilligt enhver "intellektuel ejendomsret" i forbindelse med dette indhold.
 • Alt indhold, du offentliggør, er sandfærdigt.
 • Du er mindst 18 år.
 • Brugen af det indhold, du leverer, overtræder ikke disse brugsbetingelser og skader ikke fysiske eller juridiske personer.

Du accepterer også, at du ikke må sende os indhold:

 • som du ved er falsk, unøjagtigt eller vildledende,
 • som krænker ophavsrettigheder, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller personlige rettigheder eller databeskyttelsesrettigheder tilhørende tredjepart;
 • som overtræder en lov, en bestemmelse eller et krav (herunder, men ikke begrænset til, krav med hensyn til forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, lighed og vildledende reklame);
 • som er eller har den virkning, at det er ærekrænkende, bagtalende, krænkende, diskriminerende på grund af religion eller etnisk baggrund, truende eller stødende for en person, et partnerskab eller en organisation;
 • for hvilke du har modtaget betaling eller anden modydelse fra en uautoriseret tredjepart;
 • som indeholder oplysninger om andre websteder, adresser, e-mail-adresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre;
 • som indeholder en computervirus, -orme eller andre potentielt skadelige computerprogrammer eller filer.

Erstatning

Du forpligter dig til at forsvare og skadesløsholde Medela (og dets officielle repræsentanter, direktører, agenter, moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber, medarbejdere og eksterne serviceudbydere, herunder Bazaarvoice, Inc.) fra og mod alle krav, erstatningskrav og følgeskader af enhver art, uanset om de er kendte eller ukendte, herunder rimelige juridiske gebyrer, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af dine forsikringer og garantier ovenfor eller som følge af overtrædelse af en lov eller krænkelse af tredjeparts rettigheder fra din side.

Tildeling af rettigheder

For alt indhold, du indsender, giver du Medela og dets moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber en ubegrænset, uigenkaldelig og overdragelig brugsret, der er gratis og ubegrænset i forhold til plads, tid og indhold. Denne brugsret omfatter især retten til at kopiere, ændre, slette og oversætte indholdet og til at offentliggøre det i enhver form, på ethvert medium eller i enhver teknologi.